Hem / Produkter / Bjälklag

Bjälklag

Bjälklag med färdigt innertak direkt efter formrivning
Med bjälklag från Träullit ges en kostnadseffektiv och högfunktionell konstruktionslösning vid motgjutning av bjälklag. De cementbundna träullsskivorna placeras i botten av gjutformen och ger direkt efter formrivning ett färdigt naturligt innertak med många goda byggtekniska egenskaper.

Vårt sortiment av cementbundna bjälklagsprodukter består av Träullit Standard och Träullit SBS.

Produkter

Träullit Standard

Träullit Standard är en produkt där funktionen är prioriterad. Med goda byggtekniska egenskaper som ljudabsorption, värmeisolering, värmelagring, fuktreglering, brandskydd och resistens mot mögel och röta är Träullit Standard ett utmärkt val för exempelvis lagerlokaler, större hallar, industrifastigheter och parkeringshus.

Träullit SBS

Träullit SBS, en förkortning av spännbalkssystemet, är en cementbunden träullsskiva med förberedda ingjutningsbyglar som används för motgjutning av betongbjälklag med kompletterande värmeisolering. I den färdiga konstruktionen hänger Träullitskivorna i de ingjutna byglarna med den kompletterande isoleringen mellan sig och betongbjälklaget.