Hem / Produkter / Bjälklag / Träullit Standard

Träullit Standard

Bjälklag med färdigt innertak direkt efter formrivning
Träullit Standard är en cementbunden träullsskiva som är framtagen för att användas vid motgjutning av bjälklag. Produkten placeras i botten på gjutformen och ger ett färdigt, högfunktionellt och kostnadseffektivt innertak direkt efter formrivning — inget eftermontage krävs.

Träullit Standard är en produkt där funktionen är prioriterad. Med goda byggtekniska egenskaper som ljudabsorption, värmeisolering, värmelagring, fuktreglering, brandskydd och resistens mot mögel och röta är Träullit Standard ett utmärkt val för exempelvis lagerlokaler, större hallar, industrifastigheter och parkeringshus.

Träullit Standard är en kostnadseffektiv och högfunktionell konstruktionslösning vid motgjutning av bjälklag. De cementbundna träullsskivorna placeras i botten av gjutformen och ger direkt efter formrivning ett färdigt naturligt innertak med många goda byggtekniska egenskaper.

Med funktion i fokus

Förutom bärförmåga ställs på bjälklagskonstruktioner även höga krav på ljudabsorption och brandtekniska egenskaper. Med Träullit Standard, vår cementbundna träullsskiva för motgjutning av bjälklag, ges ett ljudabsorberande och högfunktionellt innertak med ett högt brandskydd direkt efter formrivning. På så vis uppfylls de högre kraven gällande ljudreduktion och stegljudsdämpning samt brandfasthet utan att ytterligare montering av exempelvis nedpendlade undertak eller flytande golv krävs. Träullit Standard är framtagen för att erbjuda marknaden en högpresterande och kostnadseffektiv bjälklagsprodukt för byggnation av exempelvis parkeringshus, arenor, lagerlokaler, industrifastigheter, hus, lägenheter och övriga konstruktioner med gjutna betongvalv.

Ljudabsorption

Träullit Standard har en ytstruktur som är konstruerad för att fånga upp och reducera ljudnivåer. Produkten erbjuder en utmärkt ljudabsorption vilket gör den till ett mycket tids- och kostnadseffektivt val då man i samband med gjutning av bjälklag också får en inbyggd akustiklösning. Träullit Standard skapar en behaglig akustisk miljö utan att särskilda ljudbafflar, ljudfällor eller övriga eftermonterade akustikpaneler krävs. Produkten kan även målas om utan att dess ljudabsorberande egenskaper försämras.

Fullständiga redovisning av produktens ljudabsorption vid olika konstruktioner finns att tillgå i dokumentet avseende teknisk data — se nedan.

Värmeisolering

Eftersom Träullit Standard har både en utmärkt isolerförmåga och en hög värmelagringskapacitet erbjuder produkten en mycket god värmeekonomisk lösning som är integrerad i själva bjälklagskonstruktionen. Detta bidrar till att på ett kostnadseffektivt sätt skapa miljöer och byggnader med ett behagligt inomhusklimat med jämna rumstemperatur och lägre uppvärmningskostnader som följd.

Fuktbalansering

Träullit Standard är fuktbeständig och har en öppen och homogen materialstruktur. Som ett resultat av detta är produkten diffusionsöppen och har ett högt luftgenomsläpplighetstal vilket bidrar till dess unika förmåga att balansera den relativa fuktigheten i rumsluften. Denna egenskap både förbättrar inneklimatet och sänker energikostnader då det medför mindre svängningar i rumstemperaturen. Detta, i kombination med dess höga pH-värde, gör att Träullit Standard aktivt motverkar tillväxt av mögel och röta och därför är ett utmärkt val för tuffa miljöer som präglas av skiftningar i fukt- och temperaturnivå.

Sortiment & specifikationer

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
  • Anvisningar & manualer
Produktbeskrivningar

Träullit Standard/SBS

Miljö- och skötselinformation

Skötselinformation

Monteringsanvisningar

Putsning av Träullit Standard