Hem / Produkter / Träullit Takelement

Träullit Takelement

Naturliga takkonstruktioner för byggnader med krav på estetik och funktion
Träullit Takelement är en bärande takkonstruktion av rundvirkesarmerade träullskivor som kompletteras med extra värmeisolering och tätskikt av papp, plåt, takpannor eller sedum. Materialet har en utomordentlig ljudabsorption vilket gör Träullit Takelement till ett mycket tids- och kostnadseffektivt val då man i samband med monteringen av takkonstruktionen också får en inbyggd akustiklösning.

Yttertak från Träullit är naturliga takkonstruktioner för miljöer där höga önskemål på estetik ställs samtidigt som kraven på en behaglig innemiljö och lång livslängd uppfylls. Det är ett utmärkt alternativ för offentliga byggnader som skolor, bibliotek, sporthallar, simhallar samt industrier och andra större hallbyggnader.

Träullit Takelement ger ett naturligt och ekologiskt yttertak som kompromisslöst möter dagens höga krav på en behaglig innemiljö, en lång livslängd och en vacker estetik. Det är ett utmärkt val för offentliga byggnader som skolor, bibliotek, sport- och simhallar samt industrier och andra större hallbyggnader.

Ljudabsorption utan efterhandsmontage

Träullit Takelement har en utomordentlig ljudabsorption vilket gör produkten till ett mycket tids- och kostnadseffektivt val då man i samband med montering av takkonstruktionen också får en inbyggd akustiklösning. Träullit Takelement skapar en mycket god akustisk miljö utan att särskilda ljudbafflar eller eftermonterade akustikpaneler- och undertak krävs. Produktens öppna ytstruktur möjliggör målning flera gånger om utan att ljudabsorptionen försämras.

En naturlig klimatanläggning

Träullit Takelement är med sin öppna materialstruktur exceptionellt bra på att balansera den relativa fuktigheten i rumsluften. Den cementbundna träullen har förmågan att absorbera luftfuktighet utan att kondensdropp uppstår. Denna naturliga fuktbuffring verkar likt en naturlig avfuktningsanläggning som både förbättrar inneklimatet och sänker energikostnader då det medför mindre svängningar i rumstemperaturen. Detta har en stor betydelse för rumsklimatet och för välbefinnandet hos de personer som vistas i lokalerna, speciellt i dusch- och badrum, sovrum, klassrum, sporthallar eller övriga lokaler med särskilt höga fukt- eller aktivitetsnivåer.

Träullit angrips inte av varken mögel eller röta. Det påverkas inte av de kemikalier som används i t. ex. simhallar och är därför en utmärkt yttertakskonstruktion för särskilt aggressiva miljöer.

Utmärkt värmelagringskapacitet

Träullit Takelement kombinerar en låg värmeledningsförmåga med en relativt hög densitet vilket ger en mycket god värmelagringskapacitet. Sommartid tränger inte middagshettan in lika lätt utan lagras i taket och avges till lokalen under natten — fördröjningar upp till ca 13 timmar har framräknats. Vår och höst, när större dygnsamplituder kan förekomma, skapas således en temperaturutjämnande och energisparande effekt. Materialets naturliga värmetröghet har därmed en direkt positiv inverkan på innemiljön.

Normal och Special, för olika bärlaster

Träullit Takelement finns i två utföranden, Normal och Special, som är framtagna för att klara av olika bärlaster. I normalutförande har elementet en hållfasthet om 2,6 kN/m² oavsett taktäckning, jämnt fördelad last och klarar snözon 3 samt formfaktor <0,9. I specialutförande tillverkas Träullit Takelement med kraftigare armering för högre lastkapacitet — upp till det dubbla av normalstyrkan. Dessa element har en hållfasthet om ca 5,3 kN/m² oavsett taktäckning. Träullit Takelement uppfyller kraven för hållfasthet enligt BBR och BKR enligt typgodkännande 3173/79 och är prövat för genomtrampning.

Sortiment & specifikationer

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
  • Anvisningar & manualer
Miljö- och skötselinformation

Skötselinformation

Monteringsanvisningar

Träullit Takelement