Hem / Produkter / Träullit Bullerskydd

Träullit Bullerskydd

En naturlig ljudabsorbent som tål väder och vind
Träullit Bullerskydd är en högpresterande och naturlig ljudabsorbent som effektivt reducerar och förebygger höga ljudnivåer och buller från trafikerade vägar, tåglinjer och urbana miljöer. Produkten är mekaniskt stark, slagtålig, fukttålig samt beständig mot frost och yttre miljömässig påverkan och går att målas i valfri kulör för att bättre smälta in i omgivningen.

Genom att montera bullerskydd längsmed trafikerade vägar och tåglinjer förebyggs onödigt höga ljudnivåer i tätbefolkade stadsdelar och urbana boenden. På så sätt skapas en mer hälsosam miljö för både människor och djur som bor eller vistas i dessa omgivningar.

Väldokumenterad och effektiv ljudabsorption

Den kontinuerligt ökande trafiken på våra vägar och järnvägar har lett till att buller och oacceptabla ljudnivåer har blivit ett allvarligt miljöproblem för boende och besökande i tätbefolkade stadsdelar och urbana omgivningar. Med ett bullerskydd från Träullit absorberas ljud effektivt tack vare den öppna och homogena ytstrukturen som är konstruerad för att fånga upp och reducera ljudvågor. Följaktligen minskas också risken för att oljud reflekteras och därmed endast flyttas till andra sidan spåret eller vägen.

Banverkets mätningar har visat att Träullit Bullerskydd sänker maximal ljudnivå med 10 dBA — en minskning med endast 3 dBA upplevs som en halvering av ljudet.

En produkt för krävande miljöer och tuffa klimat

Träullit Bullerskydd är en miljövänlig och förnybar produkt som består av närproducerad svensk gran, rent vatten och cement — inget annat. Den unika materialsammansättningen ger en rad goda egenskaper som gör att produkten lämpar sig särskilt väl som ljudabsorbent i krävande miljöer och tuffa klimat. Träullit Bullerskydd innehåller inga slutna celler och har höga fuktdiffusions- och luftgenomsläpplighetstal vilket ger en stor tålighet mot både fukt och frost. Materialet tål att blötas och torkas utan att egenskaperna förändras, och tack vare det höga pH-värdet är produkten mycket resistent mot både röta och mögel. Bindemedlet, cement, ger en solid mekanisk styrka och en slagtålig yta som är mycket beständig mot yttre påverkan.

Anpassningsbar konstruktion och skräddarsydda utföranden

För att absorbera oljud och buller placeras Träullit Bullerskydd mot den sida där ljudkällan uppstår. Ett tätt material, till exempel lockpanel, mineritskiva, cellulosafiberarmerad cementskiva eller tryckimpregnerad träpanel, placeras på motsatt sida för att effektivt stoppa ljudtransmissionen.

Såväl utförande som konstruktion går att anpassa efter omgivning och byggnation. Produkten går även att målas i valfri RAL/NCS-kulör utan att dess egenskaper påverkas.

Sortiment & specifikationer

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
  • Anvisningar & manualer
Miljö- och skötselinformation

Skötselinformation