Hem / Produkter / Yttervägg

Träullit Yttervägg

För en hållbar, funktionell och ekologisk husbyggnation
Träullit Ytterväggar har använts för att bygga naturliga och energieffektiva hus i mer än 70 år. De har en hög värmeisoleringsförmåga, god ljudabsorption, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, solid mekanisk styrka och utgör ett utmärkt underlag för mineraliska putser. Den överlägsna värmelagringsförmågan skapar en jämn rumstemperatur med låga uppvärmningskostnader som följd.

Träullits sortiment av ytterväggar består av Träullit Helväggselement, Träullit Putsbärare och Träullit Byggelement.

Produkter

Träullit Helväggselement

Träullit Helväggselement är ett unikt byggsystem av cementbunden träull som erbjuder marknaden en naturlig, homogen och välisolerad yttervägg med egenskaper som överlägsen värmelagringsförmåga, utmärkt värmeisolering, god ljudabsorption, dokumenterat hög motståndskraft mot mögel och röta samt ett mycket högt brandskydd. Helväggselementen objektsanpassas och gjuts på fabrik efter kundens önskemål vilket möjliggör för en mycket kort och kostnadseffektiv byggtid. Träullit Helväggselement lämpar sig väl för villor, skolor, förskolor, sporthallar och kontor.

Träullit Putsbärare

Träullit Putsbärare är en cementbunden träullsskiva med ingjutna luftningskanaler som erbjuder utmärkt värmeisolering, en kort montagetid samt en hög funktionalitet. Produkten förkortar montagetiden då arbetet med att läkta väggen uteblir. De delar av skivan som ligger an mot underlaget är försedda med fuktspärr i form av syllpapp.

Träullit Byggelement

Träullit Byggelement är ett cementbundet träullselement som är armerat med rundvirkesstav för att tåla hög belastning och har samma erkänt goda egenskaper som övriga ytterväggsprodukter i Träullitfamiljen. Ett snabbt och enkelt montage, hög motståndskraft mot brand, röta och mögel, utmärkt värmelagringsförmåga samt låga U-värden gör Träullit Byggelement till ett självklart val för små hus och mindre byggnationer.