Hem / Produkter / Yttervägg / Träullit Byggelement

Träullit Byggelement

Det självklara valet för små hus och mindre byggnationer
Träullit Byggelement är för dig som bygger fritidshus, garage, gäststuga, friggebod eller förråd. Det cementbundna träullselementet är armerat med rundvirkesstav för att tåla hög belastning och har samma erkänt goda egenskaper som övriga produkter i Träullitfamiljen. Ett snabbt och enkelt montage, hög motståndskraft mot brand, röta och mögel, utmärkt värmelagringsförmåga samt låga U-värden gör Träullit Byggelement till ett självklart val för små hus och mindre byggnationer.

Träullit Byggelement är en hållbar, funktionell och ekologisk ytterväggskonstruktion för mindre byggnationer. Produkten erbjuder många byggtekniska fördelar som hög värmelagringsförmåga, god ljudabsorption, hög motståndskraft mot brand, mögel och röta samt solid mekanisk styrka.

Byggtekniska egenskaper

Träullit Byggelement har likt Träullits övriga produkter många goda byggtekniska egenskaper. Produkten ger en välisolerad stomme, helt fri från plast och andra syntetiska material, med en utmärkt värmelagringsförmåga. Vid jämförelse med andra homogena material, exempelvis lättbetong eller Leca, har Träullit Byggelement den minsta väggtjockleken vid samma U-värde. Tack vare sin öppna ytstruktur har produkten höga fuktdiffusions- och luftgenomsläpplighetstal. Det tål att blötas och torkas utan att egenskaperna förändras, och tack vare det höga pH-värdet är materialet mycket resistent mot både röta och mögelpåväxt. Träullit Byggelement är mekaniskt stark och erbjuder ett högt brandskydd. Dess grova ytstruktur utgör ett utmärkt underlag för mineraliska putser, men kan även med fördel kläs med träpanel, fasadplåt eller liknande.

Mycket kort montagetid

Tack vare produktens konstruktion, där regel- och fackverk förenklas genom att de våningshöga elementen fogas samman, möjliggörs en mycket kort montagetid. Cirka 3 m² monteras i timmen per person, vilket betyder att väggarna till ett genomsnittligt garage på 50 m² monteras på endast en dag av två personer.

Ekologiskt och miljövänligt

Träullit Byggelement är en ekologisk och miljövänlig konstruktion med mycket låga emissionsvärden. Produkten består av närproducerad svensk gran, rent vatten och cement — inget annat. Den möjliggör för en hållbar byggnation av sunda miljöer för både människor och djur.

Träullit Byggelement är miljödeklarerat enligt EPD och är bedömd med mycket goda betyg i SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen.

Sortiment & specifikationer

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
Produktbeskrivningar

Träullit Ytterväggar