Hem / Produkter / Yttervägg / Träullit Putsbärare

Träullit Putsbärare

Putsbärande värmeisolering med en kort montagetid och en hög funktionalitet
Träullit Putsbärare är en cementbunden träullsskiva med ingjutna luftningskanaler som förkortar montagetiden då arbetet med att läkta väggen uteblir. De delar av skivan som ligger an mot underlaget är försedda med fuktspärr i form av syllpapp.

Träullit Putsbärare är ett homogent material vars starka ytstruktur utgör ett utomordentligt underlag för mineraliska putser. Det är en ekologisk och naturlig produkt som kombinerar många goda byggtekniska egenskaper med en hög funktionalitet. Träullit har i mer än 70 år använts som putsbärande värmeisolering.

Den unika materialsammansättningen av träull, cement och vatten ger en öppen ytstruktur och en kombination av goda byggtekniska egenskaper som gör Träullit Putsbärare ett utmärkt underlag för mineraliska putser.

Mekaniskt stark och kostnadseffektiv

Träullit Putsbärare förenar mekanisk styrka med en grov ytstruktur som ger ett stabilare och tåligare putsunderlag än övriga isolermaterial. Produkten erbjuder också ett högt brandskydd och är typgodkänd som tändskyddande beklädnad med ytskikt klass 1.

Tack vare de ingjutna luftningskanalerna möjliggör Träullit Putsbärare för ett tids- och kostnadseffektivt montage då arbetet med att läkta väggen uteblir. Produkten kan även med fördel kläs med träpanel, fasadplåt eller liknande.

Värmeisolering och värmelagring

Träullit Putsbärare har en mycket god värmekapacitet. Detta bidrar till att skapa ett behagligt inomhusklimat med mindre svängningar i rumstemperaturen. Dess goda värmeekonomi leder till mindre energiförbrukning och därmed också lägre uppvärmningskostnader.

Hög fuktdiffusion och luftgenomsläpplighet

Då materialet inte innehåller slutna celler har Träullit Putsbärare höga fuktdiffusions- och luftgenomsläpplighetstal. Det tål att blötas och torkas utan att dess funktion eller egenskaper påverkas. Tack vare det höga pH-värdet är produkten också mycket resistent mot röta och mögelpåväxt. Träullit Putsbärare är en naturlig och hållbar konstruktion som skapar en sund och behaglig miljö i många decennier framöver.

En miljövänlig och hållbar lösning

Träullit är ett hållbart, funktionellt och ekologiskt bygg- och
inredningsmaterial som får människor att trivas och må bra. Träullit Putsbärare är en miljövänlig produkt, tillverkat av träull från svensk gran, rent vatten och cement — inget annat.

Sortiment & specifikationer

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
  • Anvisningar & manualer
Produktbeskrivningar

Träullit Ytterväggar

Monteringsanvisningar

Putsning av Träullit Standard