Hem / Produkter / Yttervägg / Träullit Helväggselement

Träullit Helväggselement

För en mer hållbar, funktionell och miljövänlig husbyggnation
Träullit Helväggselement är ett unikt byggsystem av cementbunden träull som erbjuder marknaden en naturlig, homogen och välisolerad yttervägg med många goda egenskaper. Träullit Helväggselement har en överlägsen värmelagringsförmåga vilket ger mindre svängningar i rumstemperaturen och ett jämnare inneklimat med lägre uppvärmningskostnader som följd. Produkten erbjuder ytterligare byggtekniska fördelar som en enastående värmeisoleringsförmåga, god ljudabsorption, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, solid mekanisk styrka och utgör ett utmärkt underlag för mineraliska putser.

Helväggselementen objektsanpassas och gjuts på fabrik efter kundens önskemål. Detta möjliggör för en mycket kort byggtid och tillgodoser det ökade behovet av ett industrialiserat byggande. Träullit Helväggselement lämpar sig väl för villor, skolor, förskolor, sporthallar och kontor.

Träullit Helväggselement kombinerar byggtekniska egenskaper som hög värmelagringsförmåga, god ljudabsorption, dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta samt solid mekanisk styrka med en mycket kort och effektiv byggnationstid.

En mycket kort byggnationstid

Träullit Helväggselement är ett unikt byggsystem av objektsanpassade ytterväggar som gjuts på fabrik efter kundens särskilda önskemål och specifikationer. Ytterväggarna monteras och eftergjuts på mindre än en dag vilket bidrar till en mycket kort byggnationstid. Resultatet är en naturlig och homogen yttervägg med exceptionella byggtekniska fördelar till en låg totalkostnad.

Värmeisolering och värmelagring

Träullits välisolerade, homogena ytterväggar har använts för att bygga naturliga och energieffektiva hus i mer än 70 år. Den tunga väggen har en mycket god värmekapacitet vilket skapar ett behagligt inomhusklimat med en jämn rumstemperatur och en mycket god värmeekonomi. Detta leder sammantaget till mindre energiförbrukning och lägre uppvärmningskostnader. Njut av ett varmt och ombonat hus på vintern och ett svalt, behagligt hem på sommaren.

Marknadens högsta brandklassning

Eftersom bindemedlet i Träullit Helväggselement är cement är också produkten mycket motståndskraftig mot brand. Träullit Helväggselement har marknadens högsta brandklassning, REI360, och kan motstå full brand i upp till sex timmar.

Motståndskraftig och mekaniskt stark

Träullit Helväggselement innehåller inga slutna celler och har därför höga fuktdiffusions- och luftgenomsläpplighetstal. Det tål att blötas och torkas utan att egenskaperna förändras, och tack vare det höga pH-värdet är materialet mycket resistent mot både röta och mögelpåväxt.

Tack vare sin mekaniska styrka är Träullit Helväggselement ett stabilare och starkare putsunderlag än andra isolermaterial. Dess grova och starka ytstruktur är ett utmärkt underlag för mineraliska putser, men produkten kan även med fördel kläs med träpanel, fasadplåt eller liknande.

Sortiment & specifikationer

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
  • Anvisningar & manualer
Produktbeskrivningar

Träullit Ytterväggar

Byggteknisk anvisning

Träullit Helväggselement