Hem / Produkter / Bjälklag / Träullit SBS

Träullit SBS

För betongbjälklag med kompletterande värmeisolering
Träullit SBS, en förkortning av spännbalkssystemet, är en cementbunden träullsskiva med förberedda ingjutningsbyglar som används för motgjutning av betongbjälklag med kompletterande värmeisolering. Produkten placeras i botten på gjutformen och före armering och gjutning läggs tilläggsisolering ut mellan träullsskivans ingjutningsbyglar. I den färdiga konstruktionen hänger Träullitskivorna i de ingjutna byglarna med den kompletterande isoleringen mellan sig och betongbjälklaget.

Träullit SBS används när ett betongbjälklag med bättre värmeisolering efterfrågas än vad som uppnås med enbart Träullit Standard. Varje träullsskiva har åtta förberedda ingjutningsbyglar mellan vilka den kompletterande isoleringen placeras före armering och gjutning.

Isolering

Tjockleken på den isolering som placeras mellan Träullit SBS-skivan och betongbjälklaget är valfritt då de förberedda ingjutningsbyglarna går att anpassas till rätt längd. Träullit SBS har i sig en mycket god isolerförmåga och ger tillsammans med ytterligare kompletterande isolering en utmärkt värmeekonomisk lösning som är direkt integrerad i själva bjälklagskonstruktionen. Produkten möjliggör därmed för en tids- och kostnadseffektiv byggnation av exempelvis parkeringshus, arenor, lagerlokaler, industrifastigheter och övriga konstruktioner med gjutna betongvalv där höga värmeisoleringskrav ställs.

Ljudabsorption

Träullit SBS har en ytstruktur som är konstruerad för att fånga upp och reducera ljudnivåer. Produkten erbjuder en utmärkt ljudabsorption vilket innebär att en färdig akustiklösning ges redan i samband med gjutningen av bjälklag. Träullit SBS skapar en behaglig akustisk miljö utan att särskilda ljudbafflar, ljudfällor eller övriga eftermonterade akustikpaneler krävs.

Fullständiga redovisningar av produktens ljudabsorption vid olika konstruktioner finns att tillgå i dokumentet avseende tekniska data — se nedan.

Fuktbalansering och tålig yta

Träullit SBS är fuktbeständig och har en öppen och homogen materialstruktur. Detta ger en diffusionsöppenhet och ett högt luftgenomsläpplighetstal vilket bidrar till produktens unika förmåga att balansera den relativa fuktigheten i rumsluften — skivan kan ta upp och avge hela 30% av sin vikt i vatten. Denna naturliga fuktbuffring är en egenskap som både förbättrar inneklimatet och sänker energikostnader då det medför mindre svängningar i rumstemperaturen. I kombination med ett högt pH-värde gör att Träullit SBS aktivt motverkar tillväxt av mögel och röta, och är därför ett utmärkt val för särskilt tuffa miljöer som präglas av skiftningar i fukt- och temperaturnivåer.

Produkten är mekaniskt stark, med en robust och tålig yta, och kan målas om utan att dess ljudabsorption, värmeisolering eller övriga byggtekniska egenskaper försämras.

Sortiment & specifikationer

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
  • Anvisningar & manualer
Produktbeskrivningar

Träullit Standard/SBS

Miljö- och skötselinformation

Skötselinformation

Byggteknisk anvisning

Träullit Standard