Hem / Produkter / Undertak / Korridorpanel

Träullit Korridorpanel

En fribärande akustikprodukt med hög funktionalitet
Träullit Korridorpanel är en fribärande, demonterbar och naturlig akustikprodukt vars baksida är försedd med en bärande förstyvningsprofil. Produkten är särskilt anpassad för korridorer och miljöer med begränsat utrymme för bärverksinstallation då den endast kräver vägglist för en bärande konstruktion. Korridorpanelen kan även placeras på T-profil vid bredare utrymmen och går att anpassas i olika längder med ett fribärande maxmått på 2400 mm.

Träullit Korridorpanel kombinerar hög funktion med byggtekniska egenskaper som utmärkt ljudabsorption, högt brandskydd, effektiv värmelagring samt balansering av fukt i rumsluften.

Träullit Korridorpanel är en demonterbar och naturlig akustikprodukt som är framtagen för att ge en fribärande och funktionell konstruktion i korridorer och miljöer med begränsat utrymme för bärverksinstallation. Produkten går att anpassas i olika längder med ett fribärande maxmått på 2400 mm.

Fribärande vid 2400 mm

Träullit Korridorpanel är en naturlig akustikprodukt som särskilt anpassad för att ge ett bärande och funktionellt undertak i korridorer och övriga miljöer där utrymmet för bärverksinstallation är begränsat. Produkten har ett fribärande maxmått på 2400 mm och kräver endast vägglist för att ge en bärande konstruktion, men kan vid bredare utrymmen även placeras på T-profil.

Ljudabsorption av hög klass

Produkten har en öppen och homogen ytstruktur som är konstruerad för att fånga upp och reducera ljudvågor. Som akustikprodukt har materialet en ljudabsorberande effekt som kan sänka ljudnivåer med upp till 10 dB — en minskning med endast 3 dB upplevs som en halvering av ljudet. Träullit Korridorpanel erbjuder en naturlig ljudabsorption av högsta klass. Det är ett utmärkt val för platser och miljöer med hög aktivitet och rörelse: skolor, bibliotek, restauranger och matsalar, trapphus, muséer, sport- och aktivitetshallar samt kontorslokaler.

Fuktbalansering —under hela dygnet

Träullit Korridorpanel är fuktbeständig och hjälper till att balansera rumsfukten genom att ta upp och avge fukt under hela dygnet. Denna naturligt inbyggda fuktbuffring både förbättrar inneklimatet och sänker energikostnader då det resulterar i mindre svängningar i rumstemperaturen. Eftersom produkten har ett högt pH-värde är den samtidigt mycket motståndskraftig mot både mögel och röta. Detta innebär att Träullit Korridorpanel lämpar sig särskilt väl för miljöer som präglas av höga fukt- eller aktivitetsnivåer, exempelvis sport- och simhallar.

Mekanisk styrka och brandskydd

Produkten erbjuder en solid mekanisk styrka och ett mycket högt brandskydd. Träullit är godkänd som tändskyddande beklädnad med ytskikt klass 1 (B-s1, d0). En 25 mm Träullitskiva tillsammans med en 13 mm gipsskiva är godkänt som EI30 i träläkt cc 400 i träbjälklag.

Miljövänligt och ekologiskt

Träullit Korridorpanel består av närproducerad svensk gran, rent vatten och cement — inget annat. Det är en ekologisk och förnybar produkt med mycket låga emissionsvärden som bidrar till sunda miljöer för både människor och djur.

Träullit är miljödeklarerat enligt EPD och är bedömt med mycket goda betyg i SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen. Materialet erhöll vidare mycket goda omdömen av ECOProduct, ett produktvärderingscertifikat baserat på en tredjepartsverifierad miljödeklaration med erkända, internationella standarder och referenser som grund för bedömningen.

Sortiment & specifikationer

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
  • Miljöinformation
  • Anvisningar & manualer
Miljö- och skötselinformation

Träullit Akustik

Monteringsanvisningar

Träullit Korridorpanel

Byggteknisk anvisning

Träullit Akustik