Hem / Referenser / PulPac

PulPac

PulPac är ett svenskt företag som specialiserar sig på att utveckla hållbara och kostnadseffektiva förpackningslösningar för förpackningsproducenter. Med en stark dedikation att minska miljöpåverkan och främja cirkulär ekonomi har PulPac en vision att erbjuda skalbara och ansvarsfulla förpackningsalternativ till en global marknad.

För PulPac var det viktigt att det nya kontorets alla ytor och interiörer skulle återspegla företagets kärnvärde om hållbarhet. Detta, i kombination med dess funktionella egenskaper och naturliga utseende, ledde till att valet föll på Träullit Akustik, som i cementgrå kulör monterats av Celander i bärverk genomgående i hela lokalen.

”Vi ville att alla material och inredning skulle vara så miljömässigt hållbara som möjligt”, säger Ann Dynehäll, kommunikationschef på PulPac. ”Vår egen känsla är att just undertaket spelar en mycket stor roll i helhetsintrycket för lokalen. Nu när vi vet hur det blev med Träullit känns det omöjligt att tänka sig hur det skulle vara med vita standardplattor.”

Arkitektbyrå: Krook & Tjäder
Inredningsbyrå: Modesty Concept
Montör: Celander

Ort:

Västra Frölunda

Fotograf:

Rickard Lundgren, Orange Studios