Hem / Produkter / Undertak / Träullit Akustik

Träullit Akustik

För en behaglig ljudmiljö och ett jämnare rumsklimat
Träullit Akustik är ett homogent, naturligt och mångfunktionellt bygg- och inredningsmaterial med många goda egenskaper. Kombinationen av träull och cement skapar en luftig, värmeisolerande och ljudabsorberande struktur såväl som marknadens högsta brandskydd, mekanisk styrka och fuktbeständighet. Dess öppna materialstruktur ger produkten förmågan att balansera rummets luftfuktighet genom att i jämvikt med rumsluften absorbera och avge fukt. Träullit Akustik har både en god isolerförmåga och kapacitet att lagra värme. Det gör att materialet värmer när det är kallt och svalkar när det är varmt — resultatet är ett jämnare inomhusklimat och en bättre värmeekonomi.

Träullit Akustik är mycket passande som innertaksskiva för bland annat offentliga lokaler, restauranger, skolor, bibliotek, trapphus, villor, sport- och evenemangshallar och våtutrymmen. Produkten finns även som demonterbart undertak och kan lämpligen också användas som väggbeklädnad.

Den unika materialsammansättningen av träull från svensk gran, cement och vatten ger Träullit Akustik många goda egenskaper som utmärkt ljudabsorption, ett mycket högt brandskydd, effektiv värmelagring samt balansering av fukt i rumsluften

En utmärkt ljudabsorption

Träullit Akustik har en öppen och homogen ytstruktur som är konstruerad för att fånga upp och reducera ljudvågor. Som akustikprodukt har materialet en ljudabsorberande effekt som kan sänka ljudnivåer med upp till 10 dB — en minskning med endast 3 dB upplevs som en halvering av ljudet.

Träullit Akustik erbjuder en naturlig ljudabsorption av högsta klass. Det är ett utmärkt val för platser och miljöer där människor möts för att se och höra utan att störas: i skolor,
förskolor, trapphus, korridorer, foajéer, bibliotek, muséer, matsalar, sporthallar, simhallar, ridhus och kontorslokaler såväl som utomhus i form av
bullerskydd, skärmtak eller portiker. 

Ett jämnare rumsklimat

Träullit Akustik är fuktbeständig och hjälper till att balansera och reglera rumsfukten genom att ta upp och avge fukt under hela dygnet. Denna naturliga fuktbuffring både förbättrar inneklimatet och sänker energikostnader då det medför mindre svängningar i rumstemperaturen. Eftersom produkten har ett högt pH-värde är den samtidigt mycket motståndskraftig mot både mögel och röta. Detta innebär att Träullit Akustik lämpar sig mycket väl för miljöer som präglas av höga fukt- eller aktivitetsnivåer, exempelvis sport- och simhallar.

Stor funktionalitet och prestation

Vid behov av att exempelvis dölja kabeldragning och ventilationsrör i taket kan Träullit Akustik monteras på ett innovativt bärverk av
bärskenor och tvärprofiler med patenterade clips av hårdmetall. Det ger en snabb och smidig installation av ett rätvinkligt upphängningssystem som är speciellt anpassat för olika skivformat. Systemet kan även förses med plåtluckor eller fällbara sektioner för att underlätta och möjliggöra kabeldragning, inspektion och underhåll. Träullit Akustik passar därför lika bra som innertak som när det finns behov av ett nedsänkt undertak. Produkten kan också med fördel användas som ljudabsorberande- och estetisk väggbeklädnad.

Ett mycket högt brandskydd

Träullit Akustik erbjuder ett mycket högt brandskydd och är beställningsbar med brandcertifiering A2-s1, d0 i trävitt eller cementgrått utförande. A2 klassas som obrännbart material med en ytterst begränsad medverkan till brand. Detta innebär att produkten lever upp till några av samhällets allra hårdaste krav på brandsäkerhet.

Träullit Akustik är godkänd som tändskyddande beklädnad med ytskikt klass 1 (B-s1, d0). En 25 mm akustikskiva tillsammans med 13 mm gipsskiva är godkänt som EI30 i träläkt cc 400 i träbjälklag.

Miljövänlig byggnation

Träullit Akustik är ett ekologiskt och förnybart material med mycket låga emissionsvärden. Det består av närproducerad svensk gran, rent vatten och cement — inget annat. Således ges möjligheten att både bygga och inreda ekologiskt och därmed tillhandahålla sunda miljöer för både människor och djur. 

Träullit Akustik är miljödeklarerat enligt EPD och är bedömd med mycket goda betyg i SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen. Produkten erhöll vidare mycket goda omdömen av ECOProduct, ett produktvärderingscertifikat baserat på en tredjepartsverifierad miljödeklaration med erkända, internationella standarder och referenser som grund för bedömningen.

Ytstrukturer

Träullit Akustik är beställningsbar i tre olika ytstrukturer: Normal, med 2,5 mm ullbredd,  Diskret, med 1,5 mm ullbredd, eller Elegant, med 1 mm ullbredd. Normalutförandet tillför en framträdande och rustik estetik till rummet medan de finare ytstrukturerna ger ett mer modernt och stilrent uttryck.

Normal
2,5 mm ullbredd

Diskret
1,5 mm ullbredd

Elegant
1 mm ullbredd

Kulörer

Träullit Akustik finns i tre standardkulörer: cementgrå, trävit och vitmålad. Cementgrå och trävit är naturliga utföranden som får sin kulör av den cement som används vid produktion. Den vitmålade kulören levereras färdigmålad från fabrik med en vit yta och ren nyans.

Cementgrå
Naturligt utförande

Trävit
Naturligt utförande

Vitmålad
Färdigmålad från fabrik

Sortiment & specifikationer

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
  • Klassificeringar
  • Anvisningar & manualer