Hem / Nyheter / Våra produkter har genomgått ECOProduct-testning! 12 februari, 2020

Våra produkter har genomgått ECOProduct-testning!

ECOProduct är ett norskt produktvärderingscertifikat som hjälper till att göra det enkelt för dig att göra ett miljövänligt materialval. Det är ett samarbete mellan Green Building Alliance, SINTEF Building Research och Construction Service.

ECOProduct är den enda metoden som utvärderar byggprodukternas faktiska miljöegenskaper baserat på en tredjepartsverifierad miljödeklaration (EPD) vilket gör att du på ett faktabaserat och trygg sätt kan välja de bästa miljövänliga byggprodukterna på marknaden. ECOProducts databas används av arkitekter, entreprenörer och byggare med målet att göra rätt materialval i byggprocessen.

ECOProduct används som materialvalskrav för BREEAM-NOR-certifiering. Erkända, internationella standarder och referenser används som grund för bedömningen, utöver de gällande norska lagstadgade kraven.

Våra produkter har fått goda betyg, kolla själv här