Hem / Referenser / Varbergstunneln

Varbergstunneln

Projekt Varbergstunneln är en omfattande ombyggnation av Västkustbanan, med dubbelspår genom Varberg och en tre kilometer lång tunnel under centrum. När projektet är färdigt under sommaren 2025 får fler tåg plats, tillförlitligheten och säkerheten har förbättrats, stadsmiljön blir lugnare och staden kan växa

Till det nya stationsområdet samt vid tunnelns både norra och södra mynning har vi levererat över 9000 m² Träullit Akustik målad i en grå kulör. Här verkar de som naturliga och ekologiska ljudabsorbenter som effektivt fångar upp och reducerar höga ljudnivåer och buller. Resultatet är en mer lugn, hälsosam och trivsam miljö — både för resenärer, personal och boende i närområdet.

Ort:

Varberg

Fotograf:

Rickard Lundgren, Orange Studios