Hem / Produkter / Undertak / Träullit Agro

Träullit Agro

För en bättre akustik och ett sunt klimat i stall- och jordbruksmiljöer
Träullit Agro är en naturlig, ljudabsorberande och mångfunktionell innertaksskiva som är speciellt framtagen för stall- och jordbruksmiljöer. Träullit Agro reducerar buller och höga ljudnivåer, har ett riktigt hög brandskydd och balanserar rumsfukten vilket i slutändan ger friskare djur, mindre stress och en förbättrad arbetsmiljö för anställda såväl som besökare. Träullit Agro finns även som demonterbart undertak och kan med fördel också användas som ljudabsorberande väggbeklädnad.

Stall- och jordbruksmiljöer präglas ofta av höga ljudnivåer. För att undvika stress och otrivsel för både djur och människor som vistas i dessa miljöer är det därför mycket viktigt med en god ljudabsorption. En miljö med god akustik betyder i slutändan mindre påfrestning, friskare djur samt en förbättrad arbetsmiljö för anställda såväl som besökare.

För en god ljudmiljö för djur och människor

En god ljudabsorption är avgörande för att säkerställa ett behagligt och hälsosamt klimat för både djur och människor som vistas i stall- och jordbruksmiljöer. Hörselskador ska inte repareras — de ska förebyggas. Personal och besökare vistas i stall- och jordbruksmiljöer några timmar per dag, men djuren är där dygnet runt. Då många djur har en mycket skarp hörsel är därför en god akustik väsentligt för deras välmående. En miljö med bra ljudabsorption och god akustik betyder i slutändan mindre stress, friskare djur samt en förbättrad miljö att vistas i för både anställda som besökare.

Ett fuktreglerande material som andas

Träullit Agro är fuktreglerande. Rå, fuktig och kall luft är i dessa miljöer en grogrund för röta och mögel vilket i förlängningen skapar ohälsa hos både djur och människor. Träullit Agro har, tack vare den öppna strukturen, stor förmåga att balansera rumsluftens relativa fuktighet genom att ta upp och avge fukt under hela dygnet. Denna naturligt inbyggda fuktbuffring förbättrar inneklimatet och sänker energikostnader då det medför mindre svängningar i rumstemperaturen. Träullit Agro kan ta upp och avge fukt utan att ta skada och utan att dess övriga funktioner blir nedsatta. Det höga pH-värdet ger en alkalisk miljö som motverkar angrepp av både mögel och röta.

Diffus ventilation som sprider frisk luft

Diffus ventilation innebär att hela takytan används som ett friskluftsintag. Med hjälp av fläktar i frånluftskanaler skapas ett undertryck i stallrummet som utfylls med friskluft genom Träullit Agro-skivorna i taket. Eftersom trycket är så lågt hörs inget ventilationsljud alls och luftflödet är så jämnt att friskluften fördelas över hela stallytan. Detta resulterar i en jämn temperatur och en miljö fri från drag. Då Träullit Agro har den bästa luftgenomsläppligheten av alla träfiberskivor behövs inte heller någon diffusionsspärr. Det är en välbeprövad teknik som ger en effektiv ventilation utan krav på avancerade styrsystem.

En vuxen människa andas cirka 25 000 liter luft varje dygn, av vilka ungefär 22 500 liter är inomhusluft. Ett bra inneklimat är således en mycket viktig förutsättning för en god hälsa — detta gäller även för våra djur.

Miljövänliga stall- och jordbruksmiljöer

Träullit Agro är ett ekologiskt och hållbart material med mycket låga emissionsvärden. Det är helt fritt från giftiga eller syntetiska ämnen och består av lokalproducerad svensk gran, rent vatten och cement — inget annat. Således ges möjligheten att bygga och tillhandahålla miljövänliga och sunda miljöer för både människor och djur.

Träullit är miljödeklarerat enligt EPD och är bedömd med mycket goda betyg i SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen. Produkten erhöll vidare mycket goda omdömen av ECOProduct, ett produktvärderingscertifikat baserat på en tredjepartsverifierad miljödeklaration med erkända, internationella standarder och referenser som grund för bedömningen.

Träullit Agro

Broschyrer & dokument

Loading…
Filtrera:
  • Alla
  • Produktbeskrivningar
  • Miljöinformation
  • Anvisningar & manualer
Produktbeskrivningar

Träullit Agro

Miljö- och skötselinformation

Träullit Akustik

Byggteknisk anvisning

Träullit Akustik

Miljö- och skötselinformation

Skötselinformation